Richtlijnen bezoekers zwembad i.v.m. Covid19

Beste bezoekers
De volgende maatregelen, o.v.b. van evt. wijzigingen, gaan 15 oktober om 07.00 uur in:
* Er mogen max. 30 mensen, volwassenen en kinderen, tegelijk zwemmen. Het kan zijn dat als u komt u even moet wachten om naar binnen te kunnen.
* Er mogen geen spullen achterblijven in de kleedkamers. Alles meenemen in een zelf meegenomen tas naar het bad.
* Bij binnenkomst omkleden in de grote dameskleedkamer of linkerkant cabines, bij vertrek omkleden in de grote herenkleedkamer of rechterkant cabines.
* De douches en kledingkluisjes zijn gesloten.
* Er zijn gewijzigde openingstijden.
* Alle groepslessen vervallen, ook baby- en peuterles.
* Zwemlessen gaan door in aangepaste vorm, ouders krijgen hier voor a.s. zondag bericht over via de mail.
* Discozwemmen vervalt.
* Dringend advies om in alle openbare ruimtes mondkapjes te dragen.
* Blijf t.a.t. thuis bij klachten!
Dit zijn behoorlijke maatregelen en hou er rekening me dat we ook deze nog weer moeten aanpassen, want we moeten wachten tot alles uit de noodverordening duidelijk is.

Bedankt voor jullie begrip en blijf gezond!

* We volgen de algemene richtlijnen van het RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

We ventileren goed en de waterkwaliteit is volgens alle voorschriften. Bij de entree, toiletgroep en kleedcabines staat desinfectiespray en doekjes waar u gebruik van kunt maken. 

Richtlijnen bezoekers sporthal:

Update 15 oktober:

Voor kinderen tot 18 jaar: Sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan.

Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat de verenigingen zelf beslissingen nemen om de komende 4 weken in aangepaste vorm te trainen.

  • Is het team onder de 18 jaar WEL van plan om door te gaan met trainen? Wordt dit altijd overlegd met het team, trainers, ouders en verzorgers van de spelers. 
  • De kleedkamers, douches en openbare ruimtes mogen NIET gebruikt worden.

Hou je aan de richtlijnen van het RIVM en gebruik je gezonde verstand!

Basisregels. Volg de looproutes, houd afstand, was handen bij binnenkomst, schud geen handen, hoest in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

Gezondheidsklachten en besmettingen. Blijf thuis als je besmet bent met het coronavirus, door de GGD gevraagd bent in quarantaine te gaan of (lichte) gezondheidsklachten hebt (of als een huisgenoot deze heeft): neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

Alle afspraken rondom de sport zijn vastgelegd in het:Protocol Verantwoord Sporten klik op de link voor alle info: https://nocnsf.nl/sportprotocol
Sportaanbieders zijn er zelf verantwoordelijk voor dat de regels worden nageleefd.
Klik op de link voor veelgestelde vragen: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen