Nivo 4

Nivo 4, instr.bad, waterdiepte 130 cm (lestijden idem als nivo 3)

* Verschillende springvormen: voetsprong, goede kopsprong
* 3 meter onder water zwemmen
* Technisch goede schoolslag zonder drijfmiddelen, minimaal 12,5 meter
* Technisch goede enkelvoudige rugslag, minimaal 12,5 meter
* Technisch goede borstcrawl, minimaal 2 meter gezicht in het water
* Technisch goede rugcrawl
* (Kop)sprong gevolgd door 3 meter onder water door duikscherm
* Afzet van de kant, 2 keer 5 tel uitdrijven op de buik
* Afzet van de kant, 5 tel uitdrijven rug en 10 tel uitdrijven rug